Sản phẩm

underfined
Dự án
Video
Lắp tủ điện

underfined
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
0918 078 960
Mr. Quốc
underfined
underfined

Role nhiệt TeSys loại LRD

Role nhiệt TeSys loại LRD

Role nhiệt TeSys loại LRD

Chi tiết sản phẩm

Tương thích cho lắp đặt với động cơ từ loại D

- Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha

- Cấu tạo với lưỡng kim nhiệt ở 3 cực

- Reset tự động hoặc bằng ta, chỉ thị TRIP

Mã hiệu và thông số kỹ thuật

Relay setting range For use with contactor Reference
0.10…0.16 D09…D38 LRD01
0.16…0.25 D09…D38 LRD02
0.25…0.40 D09…D38 LRD03
0.40…0.63 D09…D38 LRD04
0.63…1 D09…D38 LRD05
1…1.7 D09…D38 LRD06
1.6…2.5 D09…D38 LRD07
2.5…4 D09…D38 LRD08
4…6 D09…D38 LRD10
5.5…8 D09…D38 LRD12
7…10 D09…D38 LRD14
9…13 D12…D38 LRD16
12…18 D18…D38 LRD21
16…24 D25…D38 LRD22
23…32 D25…D38 LRD32
30…38 D32 và D38 LRD35
17…25 D40…D95 LRD3322
23…32 D40…D95 LRD3353
30…40 D40…D95 LRD3355
37…50 D40…D95 LRD3357
48…65 D50…D95 LRD3359
55…70 D50…D95 LRD3361
63…80 D65 và D95 LRD3363
80…104 D80 và D95 LRD3365
80…104 D115 và D150 LRD4365
95…120 D115 và D150 LRD4367
110…140 D150 LRD4369

 

Sản phẩm khác