Sản phẩm

underfined
Dự án
Video
Lắp tủ điện

underfined
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
0918 078 960
Mr. Quốc
underfined
underfined

MCCB SIEMENS 3VL1712-1DD36

MCCB SIEMENS 3VL1712-1DD36

MCCB SIEMENS 3VL1712-1DD36

1.Mô tả:

  • MCCB SIEMENS 3VL1712-1DD36
  • Số cực: 3 cực
  • Dòng cắt định mức In = 125 A
  • Dòng điện điều chỉnh: IR = 100 ... 125 A
  • Dòng cắt ngắn mạch (415VAC): Icu = 55 kA
  • Dòng cắt ngắn mạch tức thời: Ii = 1000A

2.Kích thước:

Sản phẩm khác