Sản phẩm

underfined
Dự án
Video
Lắp tủ điện

underfined
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
0918 078 960
Mr. Quốc
underfined
underfined

MCB Multi 9 - C60H

MCB Multi 9 - C60H

MCB Multi 9 - C60H

Chi tiết sản phẩm

1.Mô tả

  • MCB Schneider C60H Series.

  • Có kích thước nhỏ gọn.

  • Chức năng chống ngắn mạch, quá tải.

  • Đường đặc tính loại C,D.

  • Tuổi thọ cao, đóng ngắt nhanh.

  • Dòng cắt ngắn mạch lên đến 30kA.

 2.Mã đặt hàng

 

Mã sản phẩm

Số cực

Dòng định mức ( A)

Dòng cắt ngắn mạch ở 240V (kA)

C60H MGN60608

1P

1

15

C60H MGN25080

1P

1

15

C60H MGN60609

1P

2

15

C60H MGN25081

1P

2

15

C60H MGN60610

1P

3

15

C60H MGN25082

1P

3

15

C60H MGN60611

1P

4

15

C60H MGN25083

1P

4

15

C60H MGN60612

1P

6

15

C60H MGN25084

1P

6

15

C60H MGN60613

1P

10

15

C60H MGN25085

1P

10

15

C60H MGN60614

1P

16

15

C60H MGN25086

1P

16

15

C60H MGN60615

1P

20

15

C60H MGN25087

1P

20

15

C60H MGN60616

1P

25

15

C60H MGN25088

1P

25

15

C60H MGN60617

1P

32

15

C60H MGN25089

1P

32

15

C60H MGN60618

1P

40

15

C60H MGN25090

1P

40

15

C60H MGN60621

2P

1

30

C60H MGN25108

2P

1

30

C60H MGN60622

2P

2

30

C60H MGN25111

2P

2

30

C60H MGN60623

2P

3

30

C60H MGN25112

2P

3

30

C60H MGN60624

2P

4

30

C60H MGN25113

2P

4

30

C60H MGN60625

2P

6

30

C60H MGN25114

2P

6

30

C60H MGN60626

2P

10

30

C60H MGN25115

2P

10

30

C60H MGN60627

2P

16

30

C60H MGN25117

2P

16

30

C60H MGN60628

2P

20

30

C60H MGN25118

2P

20

30

C60H MGN60629

2P

25

30

C60H MGN25119

2P

25

30

C60H MGN60630

2P

32

30

C60H MGN25120

2P

32

30

C60H MGN60631

2P

40

30

C60H MGN25121

2P

40

30

C60H MGN60634

3P

1

30

C60H MGN25124

3P

1

30

C60H MGN60635

3P

2

30

C60H MGN25125

3P

2

30

C60H MGN60636

3P

3

30

C60H MGN25126

3P

3

30

C60H MGN60637

3P

4

30

C60H MGN25127

3P

4

30

C60H MGN60638

3P

6

30

C60H MGN25128

3P

6

30

C60H MGN60639

3P

10

30

C60H MGN25129

3P

10

30

C60H MGN60640

3P

16

30

C60H MGN25131

3P

16

30

C60H MGN60641

3P

20

30

C60H MGN25132

3P

20

30

C60H MGN60642

3P

25

30

C60H MGN25133

3P

25

30

C60H MGN60643

3P

32

30

C60H MGN25134

3P

32

30

C60H MGN60644

3P

40

30

C60H MGN25135

3P

40

30

C60H MGN60647

4P

1

30

C60H MGN25138

4P

1

30

C60H MGN60648

4P

2

30

C60H MGN25139

4P

2

30

C60H MGN60649

4P

3

30

C60H MGN25140

4P

3

30

C60H MGN60650

4P

4

30

C60H MGN25141

4P

4

30

C60H MGN60651

4P

6

30

C60H MGN25142

4P

6

30

C60H MGN60652

4P

10

30

C60H MGN25143

4P

10

30

C60H MGN60653

4P

16

30

C60H MGN25145

4P

16

30

C60H MGN60654

4P

20

30

C60H MGN25146

4P

20

30

C60H MGN60655

4P

25

30

C60H MGN25147

4P

25

30

C60H MGN60656

4P

32

30

C60H MGN25148

4P

32

30

C60H MGN60657

4P

40

30

C60H MGN25149

4P

40

30

 

Sản phẩm khác